Wat wil je nog weten?

Contact

 

Tarieven

Alle projecten worden op maat en in overleg met de opdrachtgever gemaakt. Voor elk project wordt een offerte gemaakt op basis van het aantal afgesproken en overeengekomen uren of dagdelen en mogelijk bijkomende onderdelen.

GEO Supervisie & Begeleiding is aangesloten bij de Kamer van Koophandel Friesland. Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 01075051

Kwaliteit

GEO Supervisie & Begeleiding hanteert:

De Gedragscode conform de Landelijke Verenging voor Supervisie en Coaching www.lvsc.eu

De Beroepscode conform de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden www.nvo2.nl