LeerSupervisie

LeerSupervisie: Voor Supervsioren In Opleiding en ervaren supervisoren die zichtbaar willen maken wat nog onzichtbaar is!

Gebruik jouw unieke talenten,  persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen op een constructieve manier. Breng denken, voelen en handelen met elkaar in balans. Breidt je interventies en gedragsrepertoire als supervisor (in opleiding) uit.

Doelgroep Leersupervisie is gericht op supervisoren in opleiding die geregistreerd willen worden in het register van de beroepsvereniging. Of ervaren supervisoren die op hun eigen praktijk willen reflecteren als middel voor deskundigheidsbevordering.

Methode Door jouw al aanwezige competenties te leggen naast de specifieke beroepscompetenties van de supervisor analyseer je waar jouw leerdoelen liggen. Ervaringsleren wordt bekrachtigd door de specifieke supervisiemethodiek van vragen stellen. Dit kan ondersteund worden met diverse werkvormen en het analyseren van eigen beeldmateriaal. Hierdoor verwerf je inzichten en wordt je je bewuster van het effect van jouw leerhulp op het leren van de supervisant. Tijdens de leersupervisie werk je met eigen inbreng vanuit je werkpraktijk als supervisor en beschrijf je eigen leerervaringen tijdens het leersupervisieproces.

Het aantal bijeenkomsten bedraagt 15 conform het LVSC reglement en wordt bepaald bij wederzijdse overeenkomst. Tijdens de leersupervisie dien je zelf minimaal 2 supervisies te geven van minimaal 15 bijeenkomsten.

Resultaat Je bent bewuster van jouw eigen werkstijl en bekwaamheden als supervisor. Je hebt hiervoor specifieke vaardigheden aangescherpt waardoor je effectiever supervisie geeft en meer balans ervaart in jouw supervisie relaties.