Supervisie

Supervisie: Haal meer winst uit professionele en persoonlijke ervaringen! Gebruik jouw unieke talenten, persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen op een constructieve manier. Breng denken, voelen en handelen met elkaar in balans. Breid interventies en gedragsrepertoire uit en verbeter je werkplezier. Supervisie doet een appèl op zelfreflectie, het leren van ervaringen en persoonlijke mogelijkheden om in de eigen werksituatie jouw leerproces te leiden. (Zelfsturing)

Doelgroep Supervisie is gericht op professionals in organisaties van wie de relatie en interactie met anderen belangrijke delen van hun werk zijn.

Methode Ervaringsleren wordt bekrachtigd door de specifieke supervisiemethodiek van vragen stellen. Dit kan ondersteund worden met diverse werkvormen. Door werkervaringen te analyseren verwerf je inzichten en wordt je je bewuster van het effect van jouw gedrag op anderen. Hierdoor ontwikkel je meer balans in de professionele relatie met cliënten, collega’s en leidinggevenden. Tijdens de supervisie werk je met jouw eigen inbreng en beschrijf je je leerervaringen tijdens het supervisieproces. Het aantal supervisiebijeenkomsten wordt bepaald bij wederzijdse overeenkomst en bedraagt minimaal 10 tot maximaal 20. Dit wordt bepaald in het (vrijblijvende) kennismakingsgesprek in overeenstemming met jouw persoonlijke doelstellingen.

Resultaat Door supervisie ben je je meer bewust van de eigen werkstijl en bekwaamheden. Jouw professionele vaardigheden zijn aangescherpt waardoor je je effectiever in diverse situaties gedraagt. Hierdoor zult je nog meer van jouw (professionele) ervaringen profiteren.