Samen leren is samen veranderen. Verbeter jouw persoonlijke doeltreffendheid door samen met collega’s de dagelijkse praktijk onder de loep te nemen.

Wordt geïnspireerd, gemotiveerd en indien nodig geconfronteerd. Door zelfkennis te verhogen, investeer je in de kwaliteit van werkrelaties.

Resultaat

De communicatie met anderen verbetert. De ervaring om het eigen gedrag bewust te leiden helpt in persoonlijke groei en professionele doeltreffendheid. Je ziet meer kansen en minder hindernissen. Nieuwe kennis zet je in voor effectiever werken. Je kunt collega’s op een geïnspireerde manier beïnvloeden. Ook als reflectie onderdeel SKJ herregistratie.

Doelgroep

Intervisie is gericht op professionals van wie de relatie en interactie met anderen belangrijke delen van hun werk zijn.

Methode

Je meldt je aan als groepje collega’s die hetzelfde vak uitoefenen. De bedoeling is om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Je maakt afspraken met elkaar en de begeleider. Er kan met verschillende intervisiemethoden gewerkt worden. Kern is altijd eigen praktijkinbreng. Tijdens de bijeenkomsten leer je samen met mede-intervisanten eigen oplossingen te vinden. Je stelt elkaar helpende vragen, analyseert de praktijkgevallen en geeft elkaar feedback op de verschillende persoonlijke doelstellingen.

Afhankelijk van het kennismakingsgesprek kan ook een ander intervisietraject worden afgesproken. Bijvoorbeeld eerst een training intervisievaardigheden en vervolgens begeleide en onbegeleide intervisie.