Samen leren is samen veranderen. Verbeter jouw persoonlijke doeltreffendheid door samen met collega’s de dagelijkse praktijk onder de loep te nemen.

Wordt geïnspireerd, gemotiveerd en indien nodig geconfronteerd. Door zelfkennis te verhogen, investeer je in de kwaliteit van werkrelaties.

Resultaat

Je herwaardeert jouw doeltreffendheid als professional. Je ziet meer kansen en minder hindernissen. De communicatie met anderen verbetert. De ervaring het eigen gedrag bewust te leiden helpt in persoonlijke groei. Nieuwe kennis breidt je vaardighedenrepertoire uit. Je werkt effectiever en kunt collega’s op een geïnspireerde manier beïnvloeden.

Doelgroep

Intervisie is gericht op alle medewerkers in organisaties van wie de relatie en interactie met anderen belangrijke delen van hun werk zijn. Ook SKJ registratie.

Methode

Je meldt je aan als groepje collega’s die hetzelfde vak uitoefenen. De bedoeling is om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Je maakt afspraken met elkaar en de begeleider. Er kan met verschillende intervisiemethoden gewerkt worden. Kern is altijd eigen praktijkinbreng. Tijdens de bijeenkomsten leer je samen met mede-intervisanten eigen oplossingen te vinden. Je stelt elkaar helpende vragen, analyseert de praktijkgevallen en geeft elkaar feedback op de verschillende persoonlijke doelstellingen.

Afhankelijk van het kennismakingsgesprek kan ook een ander intervisietraject worden afgesproken. Bijvoorbeeld eerst een training intervisievaardigheden en vervolgens begeleide en onbegeleide intervisie.