Training betreft professionele prestaties of wijzigen van gedrag en waarden in het werk. Maar da’s niet alles! Soms is training nodig om een specifieke (nieuwe) taak te leren uitvoeren of om te leren werken volgens standaard procedures.

Doelgroep

In nauwe samenwerking met organisaties in gezondheidszorg of onderwijs, bieden we op maat gemaakte programma’s aan. Zo veel mogelijk wordt er in co-creatie gewerkt met intern aanwezige expertise.

Methode

Elke training zal aan de specifieke behoeftes worden aangepast. Tijdens het intake gesprek worden wederzijdse verwachtingen en trainingsdoelen besproken en afgestemd. Elke programma heeft altijd een transparante en samenhangende structuur bijvoorbeeld in modules of workshops . Vanwege de persoonlijke benadering, wordt er veel ruimte geboden voor individuele leerwensen en de uitwisseling van ervaringen. Door gebruik te maken van ervaringsleren vergroten medewerkers hun deskundigheid om te reflecteren en het eigen leerproces binnen hun werk te sturen. Hiertoe kunnen ook diverse begeleidingsvormen ingezet worden.

GEO heeft een groot netwerk van gespecialiseerde (verpleegkundige) opleiders en supervisoren.

Resultaat

Medewerkers hebben hun effectiviteit en prestatie op een specifiek onderwerp of vaardigheid uitgebreid. Zodoende wordt hun werk meer efficiënt en constant.

Trainingen op het gebied van bijvoorbeeld begeleide intervisie, persoonlijk leiderschap, interculturele competenties, ethiek en infectiepreventie behoren tot de mogelijkheden.