Voor leersupervisoren in opleiding

Voeg een dimensie toe aan je supervisorschap door supervisoren in opleiding te begeleiden. Hiermee draag je bij aan de ontwikkeling van collega’s en het vakgebied.

Resultaat

Afronding praktijkonderdeel van het opleidingstraject tot leersupervisor

Doelgroep

Leersupervisoren in opleiding die de methodisch-didactische scholing gevolgd hebben of gaan volgen bij een erkend opleidingsinstituut. Zoek voor het aanbod op www.lvsc.eu

Methode

De leerbegeleiding wordt afgestemd op jouw leerbehoefte aan de hand van eigen praktijkervaringen. Deze bestaat uit gesprekken, reflectieverslagen, analyseren van interventies aan de hand van beeldmateriaal en werken met de diverse parallelprocessen.

Tijdens de opleiding tot leersupervisor geef je zelf twee leersupervisies van minimaal 15 sessies. Hierover dien je begeleiding te ontvangen van twee verschillende geregistreerde leersupervisoren. Een eerste reeks van 12, gevolgd door een reeks van 6 begeleidingsgesprekken.