Haal meer winst uit professionele en persoonlijke ervaringen!

Zet jouw unieke talenten, persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen op een constructieve manier in. Breng meer balans in denken, voelen en handelen. Ontdek wat je wilt en hoe je interventies en gedragsrepertoire uitbreid. Verbeter werkplezier.

Supervisie doet een appèl op

–   zelfreflectie

–   het leren van ervaringen en

–   het eigen leerproces in de werksituatie leiden (Zelfsturing)

Resultaat

Door supervisie ben je je meer bewust van eigen werkstijl en onderliggende waarden. Jouw professionele vaardigheden zijn aangescherpt wat effectiever gedrag in diverse situaties oplevert. Hierdoor zul je nog meer van (professionele) ervaringen profiteren.

Doelgroep

Supervisie is gericht op alle medewerkers in organisaties van wie de relatie en interactie met anderen belangrijke delen van hun werk zijn.

Methode

Door de specifieke supervisiemethodiek wordt het ervaringsleren bekrachtigd. Door eigen ervaringen te analyseren verwerf je inzichten waarmee je meer balans in professionele relaties met anderen ontwikkelt. Tijdens de supervisie werk je met eigen inbreng en beschrijf je eigen leerervaringen tijdens het supervisieproces. Je leert door reflectieverslagen, werkervaringen en ervaringen tijdens de supervisiebijeenkomsten. Zo ontstaat er betekenis in een leerproces wat duurzaam doorwerkt.

Het aantal supervisiebijeenkomsten wordt bepaald in het (vrijblijvende) kennismakingsgesprek in overeenstemming met jouw persoonlijke doelstellingen. (Minimaal 10).