Twijfel je wel eens of je de juiste keus hebt gemaakt tijdens je werk? Heb je soms nog een “graatje in de keel” na een werkdag? Ben je benieuwd naar je eigen morele kompas?

Moreel beraad gaat over bovenstaande vragen. Doe je de goede dingen en doe je die dingen goed? Vaak maak je intuïtief keuzes. Door naar onderliggende waarden en normen te zoeken die je keus hebben bepaald, kom je tot verrassende conclusies!

Resultaat

Je kan betere afwegingen maken. Je hebt heldere argumenten waarom je bepaalde keuzes maakt. Je kunt je beter inleven in het perspectief van de ander. Je kunt in gesprek hierover. Hierdoor kom je samen tot afwegingen die door beide gerespecteerd kunnen worden.

Doelgroep

Organisaties met professionals die te maken hebben met ingewikkelde keuzes. Over hun cliënten, collega’s of zichzelf. Voor professionals die zichzelf en hun handelen ter discussie willen stellen door ethisch te reflecteren.

Methode

Centraal staat een praktijksituatie waarin een lastige keus te maken was. Of er moet nog een keuze gemaakt worden met cliënten of collega’s. Middels de dilemma methode wordt in tien stappen de situatie onderzocht en geanalyseerd. Je krijgt zicht op de verschillende perspectieven en op jouw persoonlijke morele kompas. Je kunt je aanmelden met een groep collega’s of als organisatie.